PRAVIDLA

SHRNUTÍ

Kdy: od 27. 1. 2024 09:00 do 27. 1. 2024 20:00
Kde: Brno a okolí
Pro koho: čtyřčlenné týmy
Systém: Denní, lineární, možnost totálek
Startovné: 300 Kč

O CO JDE

Palapeli je denní zimní lineární šifrovačka. Hra proběhne 27. 1. 2024 v Brně a okolí, trasa bývá spíše terénní. Palapeli mívá lehčí šifry s možností stanoviště přeskakovat pomocí totálek, hře však přidává na obtížnosti počasí, které v lednu bývá mrazivé. Letos proběhne již 12. ročník. Hru pro vás za pomoci mnoha dalších lidí připravují stálí i občasní členové týmu KVÍK!.

PODMÍNKY ÚČASTI

Hra je určena pro maximálně čtyřčlenné týmy. Hráči mladší 18 let musí mít v týmu alespoň jednoho dospělého.
Týmy se mohou registrovat na těchto stránkách od 16. 10. 2023 nejpozději do 20. 1. 2024. Limit počtu hrajících týmů je 90. Týmy registrované nad limit jsou považovány za náhradníky a dostanou se do hry, pouze pokud některé hrající týmy zruší účast. Většinou se na náhradníky dostane, takže se neváhejte registrovat, i když jste pod čarou.
Startovné činí 300 Kč na tým a je třeba je zaplatit na účet sdělený registrovaným týmům nejpozději do 22. 1. 2024, jinak bude neplatící tým nahrazen týmem pod čarou. Podrobnosti o platbě se týmy dozví po registraci. Organizátoři nenesou za bezpečnost ani jednání hráčů zodpovědnost.

SYSTÉM HRY

Hru Palapeli tvoří přibližně 10 stanovišť se šiframi. Vyluštěním šifry na stanovišti se tým dozví polohu dalšího stanoviště.
Na stanovišti týmy najdou buď orga, který jim vydá šifru, nebo mrtvou schránku se šifrou. Týmům je povoleno vzít si jednu porci zadání. Šifra je v záhlaví zřetelně označena logem Palapeli. Záhlaví šifry a text psaný kurzívou neobsahuje šifru, není-li výslovně řečeno jinak. Pokud se vám nepodaří šifru vyluštit, lze v Palainfu požádat o totálku. Tím dané stanoviště přeskočíte a dozvíte se polohu dalšího stanoviště. Takto přeskočená šifra se vám odečte v prvním kritériu při vyhodnocení výsledků.
Některá stanoviště mají stanovenu zavírací dobu. Tu se tým dozví v Palainfu. Znamená to, že aby tým měl jistotu, že šifru bude moci vyzvednout, musí na toto stanoviště přijít nejpozději v zavírací dobu. Je možné, že tým bude moci šifru vyzvednout i po zavírací době, avšak nemá to jisté. Jakmile se stanoviště skutečně uzavře, zobrazí se o tom informace v Palainfu. Pokud tým dorazí na stanoviště po uzavření a nenajde šifru, pro pokračování ve hře musí využít totálku.

PŘESUNY

Pro účast na hře je nutné, aby alespoň jeden člen týmu měl přístup na internet kvůli zadávání průchodu hrou a čerpání nápověd. Internet se může hodit i pro googlení informací. Mezi stanovišti je povoleno se přesouvat pouze pěšky, na běžkách, na bobech, na saních nebo na bruslích. Je povoleno používání jakýchkoli prostředků pro orientaci v terénu. Používání MHD není zakázáno, ale trasa většinou přesuny pomocí MHD neumožňuje.
Chcete-li na hru vzít psa, můžete, ale minimálně na stanovištích musí mít košík a být na vodítku. Do cíle psi nesmí.

PALAINFO

Palainfo je webový systém, kam týmy zapisují příchody na stanoviště a odchody ze stanovišť, žádají o totálky či vzdávají hru, čerpají informace o stavu startovního pole před nimi a dostávají další informace ze hry.
Proto pro průchod hrou je nezbytné, aby alespoň jeden člen týmu měl po celou dobu hry k dispozici zařízení s připojením na internet (na rychlosti by nemělo záležet).
Palainfo je pro přihlášené týmy přístupné skrz sekci Tým.

CÍL

Cíl je v teple a v dosahu zóny 101 IDS JMK. Pro úspěšné dokončení hry musí do cíle dojít alespoň jeden člen týmu. Stačí dojít do cíle, není nutno řešit žádný cílový úkol. Pořadí týmů bude vytvořeno podle následujících kritérií:

  1. Nejvyšší navštívené stanoviště mínus počet totálek (Pokud by tedy na hře bylo 10 stanovišť bez startu a cíle, může tato hodnota být až 11).
  2. Nejvyšší navštívené stanoviště bez ohledu na počet totálek.
  3. Čas příchodu na nejvyšší navštívené stanoviště.

AFTERPARTY

Po hře se bude konat afterparty v některé brněnské hospodě. Její polohu se dozvíte v cíli od organizátorů a také v Palainfu po ukončení hry. Rádi vás na ní uvidíme.

DALŠÍ POKYNY

Pro hru Palapeli platí standardní pravidla chování na šifrovačkách, tedy
  • chovejte se podle principu fair-play,
  • neluštěte šifru v bezprostřední blízkosti stanoviště,
  • neopisujte a nesledujte ostatní týmy za účelem nalezení dalšího stanoviště
  • zbytečně nehaluzte,
  • nevyužívejte k luštění šifry nikoho, kdo není v týmu,
  • v lese se chovejte tak, jak se v lese chovat má,
  • dodržujte pravidla a právní předpisy.